Tilføj kontaktpersoner til dine data

I vores Rokort har vi mulighed for at tilføje kontaktpersoner til vores data. Kontaktpersoner er dem vi skal kontakte hvis der sker noget med DIG. Det væres sig kone / mand, samlever børn eller nogle helt andre; men det skal være nogen, som du ved kan og vil hjælpe dig hvis der opstår en nød situation.

Jeg har slået på tromme for dette flere gange gennem tide; men det har åbenbart ikke fundet gehør hos alle. Og jeg mener alle. Både aktive, passive, fitnessroere og Ældreroere. I skrivende stund har kun 50% af klubbens medlemmer sørget for, at disse vigtige informationer er opdateret på Rokort.

Nu tænker du måske: “Hvorfor skal jeg dog gøre det. Jeg kommer jo aldrig på vandet, og kommer kun i klubben når der et klubaften”. Til det kan jeg kun svare, at både passive og aktive kan få et ildebefindende når som helst og hvor som helst. Sker det for dig vil jeg gerne vide hvem jeg skal kontakte.

Det bedste ved det hele er at det faktisk ikke er svært at opdate disse informationer på Rokort.

Her følger en lille guide i hvordan det skal gøres.

Start med at åbne Rokort på din PC.

Klik på “Rediger dine data”

Rul ned til du kommer til “Kontaktpersoner” og indtast navn og telefonnummer på den / de personer du ønsker vi skal kontakte hvis der sker dig noget.

Der behøver ikke være to kontaktpersoner.

Afslut det hele ved at trykke på “Gem”.

Det var såmænd alt hvad der skal til for at få lagt dine kontaktpersoner ind på Rokort.

Har du ikke lyst til af gå i gang med dette, så er der jo den lette vej hvor du spørger om nogen vil hjælpe dig.


Udgivet

i

af