Tårnby Kommune - Covid19 opfølgning

corona

Kære foreninger i Tårnby Kommune.

Som det formentlig er bekendt er alle tidligere udmeldte restriktioner nu foreløbig forlænget frem til 7. februar, herunder forsamlingsforbud på maks. 5 personer.

Dette betyder blandt andet at udendørs idrætsaktiviteter ind til den 7. februar kun kan finde sted på hold eller i grupper med maksimalt 5 personer inklusive træner.

Al indendørs aktivitet er fortsat lukket ned.

Undtagelserne vedr. professionel idræt er fortsat gældende.

Såfremt der kommer specificeringer fra Kulturministeriet i forhold til ovenstående vil vi skrive til de berørte foreninger.

Venlig hilsen Kultur- og Fritidsafdelingen

Jens Lauridsen & Lars Holm Jensen

Gåture tirsdage aflyses pga. Corona restriktioner

39441195 1958524914439872 2864228022284713984 o

Kære alle “Øresundere”
Allerførst ønskes I et godt nytår.
Kirsten og jeg havde egentlig håbet, at det var muligt at genoptage de fælles gåture i morgen d. 12/1. Imidlertid mener vi ikke, at det er realistisk at gennemføre dem med de restriktioner, herunder afstandskrav og forsamlingsforbud, der er gældende på nuværende tidspunkt. Ligeledes er vi jo opfordret til at se så få mennesker som muligt og aflyse alle ikke nødvendige aftaler.
Lad os se hvad tiden bringer og når alting bedres igen genoptager vi de fælles aktiviteter, hvad end det kan blive.
Måske kan andre oplevelser deles - f.eks. lytter jeg med stor fornøjelse i Sidsel - Jo Gazans krimi om de hvide blomster, som jeg blev anbefalet. Tak for det.
Godt helbred og god januar til jer alle og på gensyn, når alting bedres og det bliver forår.
Vh Kirsten og Anne Marie

Tårnby Bladet - Sporten i en Coronatid

Tårnby Bladet er udkommet 6. januar 2021.

Bladet har foretaget en såkaldt Voxpop (folkets stemme) blandt sportklubberne i Tårnby Kommune om hvordan Coronaen har påvirket klubberne.

Øresunds Ældreroere/Elsebeth Wehage og Roklubben Øresund/Hanne Vinther har indsendt denne artikel:

Foto af bådophaling, hvor man kan se en inrigger invendigt med alle dens flader, som skal vaskes af i sæbe.

Roklubben Øresund og Øresunds Ældreroere

Sommer rosæsonen kom sent i gang pga. af Covid19, og i 2020 har vi roet 8.000 kilometer – eller 35% -mindre end sidste år. Da forsamlingsforbuddet blev hævet til 10 personer fik vi dannet nogle faste rohold, så alle dem, der gerne ville på vandet, kom på hold. Noget af et puslespil, hvor der skulle tages hensyn til, hvor tit og hvor langt man ville ro. Først da forsamlingsforbuddet blev hævet til 50 personer kunne vi genoptage vores fælles roning, hvor man bare møder op og bliver sat på hold.

Mht. hygiejne har vi vasket og plasket med sæbevand. Efter roning skal alle bådens flader (og der er mange) vaskes af. Håndtagene på årerne skal renses grundigt, og alt tovværk skal skylles. Klubhuset er en skilteskov med Corona regler om hvor mange, man må opholde sig hvor, regler for hygiejne på toiletter og baderum, etc.

For bestyrelserne har der ligget en stor opgave i at formidle de løbende ændringer til medlemmerne. Vi skal jo følge Regeringens, Tårnby Kommunes, DIFs og Roforbundets retningslinjer. Og er det nu et påbud? Eller blot en anbefaling? Og her skal bestyrelserne være hurtig på tasterne og komme med reglerne for netop vores klub, inden medlemmerne falder over hinanden på de sociale medier med spørgsmål til dit og dat. Og så har vi i et væk planlagt og aflyst arrangementer, hvilket også har tæret på kræfterne.

Heldigvis blev forsamlingsforbuddet hævet til 100 personer to dage inden Roklubben Øresunds 90 års jubilæum, så vi kunne holde en festlig reception med servering af mad i portionsanretninger.

Det vi virkelig savner er vores sociale arrangementer med fælles spisning, kaffebord og fester. Vi plejer jo at se hinanden mindst en gang om ugen året rundt og få snakket. Vi er jo som en familie. Men netop fordi vi har et godt fællesskab, er der ingen, der melder sig ud af klubben pga. dette Corona bump på vejen. Til gengæld har Corona gjort, at vi ikke har fået ret mange nye medlemmer i år.

Nu glæder vi os til, at vi skal døbe en smuk ny 4-årers inrigger i træ til standerhejsningen, og så håber vi på en solrig og vindstille sommer, så vi kan nyde mange roture på Øresund. Og så håber vi naturligvis, at vi får mange nye medlemmer, når vi åbner for rokursus til maj.

Corona restriktioner - forsamlingsforbud nu på 5 personer

Kære foreninger i Tårnby Kommune.

Som det formentlig er bekendt er forsamlingsforbuddet frem til foreløbigt den 17. januar på 5 personer.
Dette betyder at udendørs idrætsaktiviteter ind til den 17. januar kun kan finde sted på hold eller i grupper med maksimalt 5 personer inklusive træner.
Al indendørs aktivitet er fortsat lukket ned.
Undtagelserne vedr. professionel idræt er fortsat gældende.

Såfremt der kommer specificeringer fra Kulturministeriet i forhold til ovenstående vil vi skrive til de berørte foreninger.

Venlig hilsen Kultur- og Fritidsafdelingen

Jens Lauridsen & Lars Holm Jensen

Login