Handicap Parkeringsplads

HandicapP

Tårnby Kommune har efterkommet vores ansøgning om en handicap parkeringsplads på Kastrup Gamle Lystbådehavn.

Alle med et handicap parkeringstilladelse kan benytte parkeringspladsen.

Nekrolog Alex Vestergaard

Den 30.11.20 ville Alex Vestergaard være fyldt 78 år, men afgik helt uventet ved døden i lørdags den 28.11.20. Alex var indlagt til maveoperation, men der tilstødte desværre hjerteproblemer. Alex kunne netop i år fejre sit 50 års medlemskab af Roklubben Øresund, og han vil blive savnet. Udover at være aktiv roer påtog Alex sig altid gerne opgaver for roklubben. Han var materielforvalter og forestod diverse husprojekter bl.a. med at sikre bådehallens understøtning da øst-vægen sank og udarbejdelse samt gennemførelse af plan for energibesparende foranstaltninger. Senest sprang Alex til, da vi manglede én til at undervise på lokalstyrmandskurset i tovværkslære og søvejsregler. Vores tanker går til Hanne Kierkegaard og familie. Æret være Alex Vestergaards minde.

Bisættelse finder sted fra Kastrup Kirke i Kastruplundgade onsdag den 9. december kl. 13.30. Pga. af Corona restriktioner er der begrænsede pladser i kirken, og kun inviterede har adgang.

Covid-19 og novembers nyhedsbrev

Juleroning 2018 2

Forsamlingsforbuddet på 10 personer er forlænget til den 13. december - altså endnu nogle uger, hvor vi ikke kan samles alle sammen til fælles spisning tirsdage efter træning.

Flere og flere bliver smittet med Coronavirus - det gælder også i Tårnby. Borgmester Allan S. Andersen beder os gøre en fællles indsats for at stoppe smitten og passe på hinanden. Husk at holde afstand, vask/sprit hænder ofte og host/nys i ærme.

Så snart forsamlingsforbuddet ændres, kommer bestyrelsen med en plan for kommende arrangementer.

Se også novembers nyhedsbrev under "Stroken og Jubilæumsskrifter".

Bestyrelsen

4GP - stafet for hold

Vi starter 4GP op i denne sæson efter nye Corona regler.

Hvis du ønsker at deltage på et af de 2-3 hold vi sammensætter, så tilmeld dig straks på www.rokort.dk. Første af fem runder skal ros inden 15. november.

Vinter Grand Prix ros på hold á 4 personer, men distancerne ros på hvert sit ergometer for at holde afstand til hinanden.

Hvert hold aftaler selv ro-tider.

Du kan læse mere om de nye runder på www.8gp.dk

Login