Roning udendørs 14. maj - Tilmelding 16. maj

18.5.2020 er der dannet syv faste rohold, som foreløbig kører indtil 8. juni.

Er du ikke kommet på hold, så kontakt rochef Carsten Bekker.

 

Roning udendørs – tilmelding 16.5.2020

Den 14. maj har DFfR meldt ud, at vi kan ro i alle bådtyper – inkl. 4-årers - på faste rohold af op til 10 personer dog under fortsat hensyn til de generelle regler fra myndighederne og med fortsat høj fokus på hygiejne. Indendørs aktiviteter er fortsat ikke muligt som bad, omklædning og sociale aktiviteter. Læs mere på www.roning.dk.

Overhold anbefalinger mht. Coronavirussen med at holde afstand, hoste i ærme og vaske/afspritte hænder. Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.

Bestyrelsen vil sikre, at alle, der gerne vil ro, kommer på hold. Vi satser på at danne grupperinger á 6 personer, da det giver en god fleksibilitet og overskuelighed mht. indgåelse af roaftaler. Der er p.t. etableret syv faste rohold á 3 personer, som vi kontakter mht. udvidelse med flere personer på holdet. På lørdag den 16. maj kl. 10.00-12.00 er vi i roklubben, og her kan du møde op med dine ønsker til roning den kommende tid. Husk at holde afstand. Er du forhindret i at møde op, så send straks mail/sms med dine ønsker til hvornår du vil ro til rochef Carsten Bekker og formand Hanne Vinther.

Her er reglerne i Roklubben Øresund, gældende fra 14. maj 2020:

Roning i robåd:

• Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme.
• Vask hænder før og efter roning. Ro eventuelt med handsker.
• Afsprit PC tastaturet før og efter indskrivning i Rokort.
• Der ros i mindre grupperinger af 6 personer. Dvs. man finder sammen på et fast hold, som ror sammen. Man må ikke ro på flere mandskabshold.
• Vandet er over 10 grader, og man behøver ikke at ro med redningsvest på, men skal selvfølgelig have den med i båden. Faste veste lægges foran i båden, så ingen i båden spytter/hoster på dem. Benytter man én af klubbens oppustelige gule veste fra Trygfonden, skal den fjernes fra bådehallen. Tag den evt. med hjem. Dette for at undgå smitte ved at flere forskellige bruger samme redningsvest. Giv besked til Carsten, hvis du tager en af klubbens oppustelige veste.
• Når vandet er over 12 grader må scullerne også benyttes.
• Kontakt hinanden og dan evt. foreløbige rohold. Du finder telefonnumre på www.rokort.dk. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sammensætte holdene om nødvendigt.
• Der må maksimalt være to både ved pontonen samtidig
• Der må ikke forsamles mere end 10 personer
• Der må gerne skiftes i båden, men hvis et medlem af holdet ikke ønsker at skifte, skal dette respekteres. Husk at tage egen håndsprit med i båden til at afspritte hænder og årens håndtag med.
• Hele båden, tovværk samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Der er sat børste og opvaskemiddel frem i bådehallen ved spuleslangen. Opvaskemiddel opløser dem fedthinde, som omgiver virus. Husk at spule efter med almindeligt vand, så der ikke er sæberester i båden. Se videoen på www.roning.dk, hvordan man behandler materiellet.

Roning i ergometer:

• Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme.
• Der må kun ros udendørs.
• Der er stillet to romaskiner ind i klubstuen. Dvs. de skal bæres ud gennem terrassedøren og stilles i gårdhaven. Husk behørig afstand mellem romaskinerne.
• Placer romaskinerne, så vinden bærer udåndingsluft væk fra evt. anden roer.
• Romaskinerne rengøres grundigt med sæbevand samt sprittes af efter brug. Almindelig sprit er sat frem ved romaskinerne.
• Vask hænder før og efter roning.

Mvh/Bestyrelsen

Standerhejsning & roning udendørs

50 års jubilar, Alex Vestergaard, hejser standeren

 

Standerhejsning

Da der fortsat kun må være 10 personer samlet, valgte de otte bestyrelsesmedlemmer den 13. maj at hejse standeren for sommer sæsonen i forbindelse med bestyrelsesmøde. 50 års jubilar, Alex Vestergaard, var hidkaldt til at hejse standeren, og fik overrakt et jubilæumstegn. Der blev udråbt hurra og et leve for såvel Roklubben Øresund som Øresunds Ældreroere.

Roning udendørs

14. maj er DFfR kommet med nye retningslinjer for roning udendørs. Se mere på www.roning.dk

Det nye er, at vi må ro i alle bådtyper, holdene må max. bestå af 10 personer, og vi må skifte plads i bådene.

Bestyrelsen vender tilbage med reglerne for Roklubben Øresund.

Roklubben Øresunds bestyrelse

COVID-19 status 11. maj 2020

Bestyrelsen følger udviklingen, og vender tilbage med nye retningslinjer for roning efter DFfRs udmelding senere på ugen.

 

Dansk Forening for Rosport på Facebook den 11. maj:

Kan vi åbne op for endnu mere roning på vand oven på de nye meldinger fra regeringen?

DFfR vurderer pt på de nye meldinger og som specialforbund, venter vi også på om DIF ændrer i deres anbefalinger til idrætten.

Tirsdag 12. maj skal DFfRs hovedbestyrelse derfor tage stilling til om forbundets anbefalinger til danske roklubber skal ændres.

Vi melder ud hurtigst muligt herefter. Vi bestræber os på, at kunne offentliggøre en udmelding onsdag den 13. maj.

Mangler du nogen at ro med ?

Har du ikke fundet et rohold, så kontakt rochef Carsten Bekker.

Vi prøver at få yderligere hold sat sammen.

Mvh/Bestyrelsen

Login