COVID-19 Enkelte roere kan ro på to hold

Søndag d. 31. maj er DFfR kommet med nogle justeringer/anbefalinger til retningslinjerne for roning udendørs, som gælder indtil forsamlingskravet ændres. Se mere på www.roning.dk.

Enkelte roere kan fungere på to hold, specielt hvor det drejer sig om at få flest muligt ud at ro. Det betyder IKKE, at man bare kan begynde at låne folk på kryds og tværs af holdene. Målet er stadig at begrænse Corona smitten. Der skal være konsensus på begge rohold om, at den pågældende roer deltager på begge hold.

DFfR anbefaler, at der er op til 10 personer på et hold. Bestyrelsen har valgt at danne faste rohold med 6 personer for at kunne tilbyde nye roere de ledige pladser til instruktion. Instruktion foregår i weekenden 13-14. juni plus efterfølgende tirsdag og torsdag. Når det er klaret, må vi se på, om vi med fordel kan slå nogle rohold sammen for at give yderligere fleksibilitet.

Hygiejne er vigtig, og det er vigtigt, at vi fortsat overholder anbefalingerne mht. Coronavirussen med at holde afstand, hoste i ærme og vaske/afspritte hænder. Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.

Bestyrelsen holder naturligvis øje med aktiviteterne på www.rokort.dk, men forventer medlemmerne fortsat agerer ansvarligt.

Bestyrelsen

Velkommen til nye medlemmer

Forhåndstilmelding nødvendig

Informationsmøde tirsdag den 11. juni kl. 17.00-18.00

Roskole weekenden 13./14. juni kl. 09.00-16.00 samt efterfølgende tirsdag og torsdag kl. 17.30

For at begrænse Corona smittefaren har vi indtil videre måtte ro på mindre faste hold, hvor vi normalt har fælles roning hver tirsdag og torsdag kl. 17.30, hvor alle kan deltage.

Men på nogen af holdene er der plads til, at vi kan tage nye roere med ud på instruktion. Vi holder informationsmøde om mulighederne torsdag den 11. juni kl. 17.00. For at sikre, at der ikke er mere end 10 i grupperingerne, beder vi dig tilmelde dig informationsmødet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 4034 7535.

Normalt har Roklubben Øresund roskole to gange ugentligt i maj og juni måned. Nu er maj måned gået, og vi må derfor etablere et mere koncentreret undervisningsforløb for at blive færdige inden sommerferien. Derfor holder vi roskole lørdag/søndag den 13. & 14. juni i dagtimerne samt efterfølgende tirsdag og torsdag aften. Bekræft venligst også om du kan deltage disse dage.

Der er gratis parkering bag roklubben. Indkørsel overfor Skøjtevej.

20190430 180840

"Café Øresund" åbner

Pr. 18.5.2020 er det iflg. Tårnby Kommune OK at åbne klubben for administrativt arbejde, cafedrift og begrænset brug af toiletter, så længe sundhedsmyndighedernes krav overholdes.

Omklædningsrum og bad må fortsat ikke benyttes, men det er OK at nyde sodavand/øl/glas vin efter roturen i klubstuen. Husk at holde 1 meters afstand til hinanden, og vær ikke i grupperinger af mere end 10 personer.

 

Vi holder dobbelttoiletterne lukket. Toiletterne ved hhv. dame- og herreomklædning er åbne. Se skilt med retningslinjer for rengøring. Det er vigtigt at sikre en høj hygiejne.

 

Roning udendørs 14. maj - Tilmelding 16. maj

18.5.2020 er der dannet syv faste rohold, som foreløbig kører indtil 8. juni.

Er du ikke kommet på hold, så kontakt rochef Carsten Bekker.

 

Roning udendørs – tilmelding 16.5.2020

Den 14. maj har DFfR meldt ud, at vi kan ro i alle bådtyper – inkl. 4-årers - på faste rohold af op til 10 personer dog under fortsat hensyn til de generelle regler fra myndighederne og med fortsat høj fokus på hygiejne. Indendørs aktiviteter er fortsat ikke muligt som bad, omklædning og sociale aktiviteter. Læs mere på www.roning.dk.

Overhold anbefalinger mht. Coronavirussen med at holde afstand, hoste i ærme og vaske/afspritte hænder. Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.

Bestyrelsen vil sikre, at alle, der gerne vil ro, kommer på hold. Vi satser på at danne grupperinger á 6 personer, da det giver en god fleksibilitet og overskuelighed mht. indgåelse af roaftaler. Der er p.t. etableret syv faste rohold á 3 personer, som vi kontakter mht. udvidelse med flere personer på holdet. På lørdag den 16. maj kl. 10.00-12.00 er vi i roklubben, og her kan du møde op med dine ønsker til roning den kommende tid. Husk at holde afstand. Er du forhindret i at møde op, så send straks mail/sms med dine ønsker til hvornår du vil ro til rochef Carsten Bekker og formand Hanne Vinther.

Her er reglerne i Roklubben Øresund, gældende fra 14. maj 2020:

Roning i robåd:

• Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme.
• Vask hænder før og efter roning. Ro eventuelt med handsker.
• Afsprit PC tastaturet før og efter indskrivning i Rokort.
• Der ros i mindre grupperinger af 6 personer. Dvs. man finder sammen på et fast hold, som ror sammen. Man må ikke ro på flere mandskabshold.
• Vandet er over 10 grader, og man behøver ikke at ro med redningsvest på, men skal selvfølgelig have den med i båden. Faste veste lægges foran i båden, så ingen i båden spytter/hoster på dem. Benytter man én af klubbens oppustelige gule veste fra Trygfonden, skal den fjernes fra bådehallen. Tag den evt. med hjem. Dette for at undgå smitte ved at flere forskellige bruger samme redningsvest. Giv besked til Carsten, hvis du tager en af klubbens oppustelige veste.
• Når vandet er over 12 grader må scullerne også benyttes.
• Kontakt hinanden og dan evt. foreløbige rohold. Du finder telefonnumre på www.rokort.dk. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sammensætte holdene om nødvendigt.
• Der må maksimalt være to både ved pontonen samtidig
• Der må ikke forsamles mere end 10 personer
• Der må gerne skiftes i båden, men hvis et medlem af holdet ikke ønsker at skifte, skal dette respekteres. Husk at tage egen håndsprit med i båden til at afspritte hænder og årens håndtag med.
• Hele båden, tovværk samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Der er sat børste og opvaskemiddel frem i bådehallen ved spuleslangen. Opvaskemiddel opløser dem fedthinde, som omgiver virus. Husk at spule efter med almindeligt vand, så der ikke er sæberester i båden. Se videoen på www.roning.dk, hvordan man behandler materiellet.

Roning i ergometer:

• Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme.
• Der må kun ros udendørs.
• Der er stillet to romaskiner ind i klubstuen. Dvs. de skal bæres ud gennem terrassedøren og stilles i gårdhaven. Husk behørig afstand mellem romaskinerne.
• Placer romaskinerne, så vinden bærer udåndingsluft væk fra evt. anden roer.
• Romaskinerne rengøres grundigt med sæbevand samt sprittes af efter brug. Almindelig sprit er sat frem ved romaskinerne.
• Vask hænder før og efter roning.

Mvh/Bestyrelsen

Login