COVID-19 Øget smittetryk

corona

Kultur- og Fritidsafdelingen i Tårnby Kommune meddeler 9.9.2020:

De øgede smittetal har ført til, at sundhedsministeren har fremlagt en række restriktioner, der foreløbigt gælder til den 22. september, også i Tårnby.

Det er fra d.d. og indtil videre ikke er tilladt at holde klubfester, fælles spisninger, andre sociale arrangementer mv. i kommunens lokaler. 

De foreninger og andre der anvender omklædningsrum i forbindelse med udøvelse af deres aktiviteter, skal være opmærksom på, at der er begrænsninger på hvor mange der må være i omklædningsrummene ad gangen. Der er opsat information om max. antal de fleste steder. Det kan derfor betyde, at man ofte er nød til at klæde om hjemmefra eller foretage omklædning i hold.

For så vidt angår kommunens svømmehaller gælder samme regler omkring forsamling med max. 50 personer i hallen ad gangen.

 

Kommentarer hertil fra bestyrelsen:

Da Rokl. Øresund modtager kommunale tilskud, omfattes vores klublokaler af restriktionerne mht. forsamling. Derfor er fælles spisning om tirsdagen aflyst indtil videre - foreløbig til den 29. september.

Mht. vores omklædnings- og badeforhold, må der max. være 4 personer i Dameomklædningen og 6 personer i Herreomklædningen ad gangen. Og der må kun være 2 ad gangen i bruserummene.

I Motionsrummet må der kun være 3 personer ad gangen. To på romaskiner og én på multimaskine/kondicykel. De resterende to romaskiner kan benyttes i klubstuen. Husk at spritte maskinerne af og luft ud i lokalerne.

Login