Øresunds Ældreroere er en selvstændig roklub under Dansk Forening for Rosport.

Roklubben Øresund stiller både og klubfaciliteter til rådighed for Øresunds Ældreroere hver onsdag kl. 10.00-16.00 året rundt.

Øresunds Ældreroere har deres egen hjemmeside Link

Aftale af 14. september 2020

"Øresunds Ældreroere" benytter "Roklubben Øresunds" både og øvrige faciliteter hver onsdag fra kl. 09.00-16.00.

Se detaljer i aftalen HER

Opdatereti284852689421475879. szw1280h1280  11. september 2017

Formålet med Kilometerjægerklubben er at styrke ro-aktiviteten i Roklubben Øresund og Øresunds Ældreroere, idet man sætter sig et mål for sommersæsonen på hvor mange kilometer, man stræber efter at ro.

Tilmelding til deltagelse i kilometerjagten og kilometerfesten sker på ophængt liste i Klubben. For gamle roere er tilmeldingsfristen 1. juni, og for nye roere er det 1. juli.

Tilmelding er bindende, og koster 75.00 kr, som betales senest 1 december til festudvalget.

Ved tilmelding er mindste "SATS" 50 kilometer. Det koster 1.00 kr. pr. kilometer man "rammer" ved siden af. Dette afregnes ved festen.

Tilmeldte, der ikke kommer til festen, bliver opkrævet grundbeløb kr. 75.00, samt det beløb de har "ramt" ved siden af. Max. 250.00 kr.

For at kunne deltage i kilometerjagten / - festen, SKAL man på vandet og ro eller roes.

Kilometerfesten afholdes sidste fredag i januar måned. Festudvalget i Øresunds Ældreroere står for arrangementet.

Evt. overskud ved festen indbetales til BÅDFONDEN.

Til festen kan kun deltagere i kilometerjagten deltage.

Hanne Vinther, Roklubben Øresund
Vilhelm Jensen, Øresunds Ældreroere

i284852689461330767. szw1280h1280

 Foto: Mogens Voigts

 

Fredag den 26. januar havde festudvalget i Øresunds Ældreroere sørget for en fin fest i Kilometerjægerklubben, hvor kilometergælden blev afregnet.

Målet med Kilometerjægerklubben er at styrke ro-aktiviteten. Ved sæsonens start sætter man sig et højt mål for, hvor mange kilometer man vil ro, og så gælder det om at komme på vandet - og gerne lokke andre rokammerater med, så målet nås.

Vi vil gerne have flere roere med på spøjen. Derfor har vi ændret på tilmeldingsfristen fra 1. maj til 1. juni. Årets nye roere får frist helt indtil 1. juli til at melde sig til kilometer-jagten/-festen.

Du betaler et grundbeløb på 75 kr. for at være med, og 1 kr. for hver kilometer du ikke rammer plet - dog max. 250 kr. Pengene går til en fest ad libitum sidste fredag i januar.

Tilmeldingsliste opslås på tavlen til standerhejsning den 24. marts.

Se de detaljerede regler for Kilometerjægerklubben her på siden under "Om klubben".

Øresunds Ældreroere stod for en fin kilometerjæger afslutning 27. januar. Årets emne var "med kors, bånd og stjerner på". Alle var mødt op med alle de æresbevisninger, de har modtaget. Hvem er ikke misundelig på min falske Sved-På-Panden roning medalje?

Kurt og Vilhelm indkrævede kilometergælden, og alle gav "drikkepenge", så der blev råd til mad og drikke ad libitum.

Tak til kokkene, som fik sved på panden, da komfuret nægtede at varme hovedretten. Heldigvis har vi en gas grill, som hurtigt klarede varmegraderne.

Der er nu installeret nyt komfur.

kmi284852689446861060. szw480h1280