DFfR Webinarer

Wbinar

Alle kan tilmelde sig DFfRs webinarer og få inspiration til f.eks. eRoning, sportsroning, den gode modtagelse af nye, langturspas. Se mere på www.roning.dk.

Vær med til at udvikle Roklubben Øresund. Hvor ska' vi hen du?

Login