Tårnby Kommune - Covid19 opfølgning

corona

Kære foreninger i Tårnby Kommune.

Som det formentlig er bekendt er alle tidligere udmeldte restriktioner nu foreløbig forlænget frem til 7. februar, herunder forsamlingsforbud på maks. 5 personer.

Dette betyder blandt andet at udendørs idrætsaktiviteter ind til den 7. februar kun kan finde sted på hold eller i grupper med maksimalt 5 personer inklusive træner.

Al indendørs aktivitet er fortsat lukket ned.

Undtagelserne vedr. professionel idræt er fortsat gældende.

Såfremt der kommer specificeringer fra Kulturministeriet i forhold til ovenstående vil vi skrive til de berørte foreninger.

Venlig hilsen Kultur- og Fritidsafdelingen

Jens Lauridsen & Lars Holm Jensen

Login