Covid-19 opdatering

Roning og Grill

24. februar udmeldte regeringen nye Covid-19 restriktioner pr. 1. marts.

Det eneste, der er ændret for os roere, er forsamlingsforbuddet udendørs, som er hævet fra 5 til 25 personer. I Roklubben Øresund vil det sige, at der er fælles roning tirsdag og torsdag kl. 17.30 fra sæsonstart den 28. marts. Man møder omklædt, og opholder sig kun på forpladsen, i gårdhave og i bådhal. Toiletterne må naturligvis gerne benyttes.

Der bliver slået en tur eller to op på Rokortet søndag den 28. marts.

Hvis du ikke kan vente med at komme på vandet til 28. marts, kan du søge vinterroningstilladelse hos rochefen.

Ellers er der jo mulighed for at tage et ergometer ud i gårdhaven og ro en tur.

Standerhejsning og båddåb afventer, at vi må samles flere personer.

Mvh/bestyrelsen/Roklubben Øresund

Tårnby Kommune skriver:

Kære foreninger i Tårnby Kommune.

Som det formentlig er bekendt er alle tidligere udmeldte restriktioner nu foreløbig forlænget frem til 6. april med enkelte ændringer:

Det er nu muligt fra på mandag den 1. marts at dyrke udendørs organiseret forenings- og idrætsaktiviteter på hold eller i grupper med maksimalt 25 personer inklusive træner.

Al indendørs aktivitet er fortsat lukket ned. Undtagelserne vedr. professionel idræt er fortsat gældende.

Såfremt der kommer specificeringer fra Kulturministeriet i forhold til ovenstående vil vi skrive til de berørte foreninger. Kulturministeriet retningslinjer kan ligeledes læses her.

Venlig hilsen Kultur- og Fritidsafdelingen

Jens Lauridsen & Lars Holm

Login