Covid-19 copy/paste

Kære foreninger i Tårnby Kommune.

Som det formentlig er bekendt er alle tidligere udmeldte restriktioner nu foreløbig forlænget frem til 28. februar, herunder forsamlingsforbud på maks. 5 personer.
Dette betyder blandt andet at udendørs idrætsaktiviteter ind til den 28. februar kun kan finde sted på hold eller i grupper med maksimalt 5 personer inklusive træner.
Al indendørs aktivitet er fortsat lukket ned.
Undtagelserne vedr. professionel idræt er fortsat gældende.
Såfremt der kommer specificeringer fra Kulturministeriet i forhold til ovenstående vil vi skrive til de berørte foreninger.

Venlig hilsen Kultur- og Fritidsafdelingen

Login