Opdatering af Covid-19 regler pr. 12.5.2021

Coronavirus

Udendørs træning
Alle, uanset alder, kan ro på vandet hvis følgende respekteres:
• Hold minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
• Rengør fælles kontaktflader efter brug – båd samt årer.
• Det gældende forsamlingsforbud på 75 personer respekteres på bådpladsen.
• Der er ikke krav om coronapas.

Omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. P.t. er forsamlingsforbuddet indendørs 25 personer. Der er krav om, at der skal være 4 m2 pr. person i omklædningsrum. Der er opsat skilte herom på dørene ind til omklædningsrummene.

Indendørs træning og klubliv

For alle over 18 år er der krav om fremvisning af Coronapas ved indendørs træning.

I Roklubben Øresund har vi valgt ikke at åbne for indendørs træning i romaskinerne, da bestyrelsen hverken vil eller kan udøve den krævede stikprøvekontrol af coronapas mindst én gang i døgnet. Så roning i ergometer foregår fortsat udendørs.

Klubbens indendørs faciliteter er fortsat lukkede. Vi afventer retningslinjer fra DIF/DFfR mht. afholdelse af sociale arrangementer og fester. Men vi håber snart at kunne genoptage vores klubaftener med spisning om tirsdagen.

Generalforsamling

Uagtet kravet om at holde foreningslokaler lukkede for offentligheden er det muligt at afholde foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger i overensstemmelse med kravene samt retningslinjerne, der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål.

Det er et krav for konferencerne mv., at deltagerne i det væsentlige sidder ned. Deltagere skal anvende værnemidler, fx mundbind, visir eller lign. i konference eller mødeområdets lokaler, når de ikke sidder ned.

Der gælder krav om coronapas ved både udendørs og indendørs konferencer. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Håndtering af en positiv coronatest i vores klub

Hvis et medlem bliver testet positiv for Covid-19, og mener smitten kan være sket i forbindelse med en aktivitet i roklubben, så kontakt hurtigt selv de medlemmer, du har været i nær kontakt med fra 48 timer før symptomerne startede og indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Hvis kredsen af muligt smittede medlemmer er større, end du kan overskue, sender klubben besked ud til alle medlemmer om, at der er et smittet medlem i klubben (uden navns nævnelse), så de kan blive testet.

I alle tilfælde af Coronasmitte, der relaterer sig til aktiviteter i Roklubben Øresund, skal bestyrelsen underrettes. Kontaktperson: Hanne Vinther, tlf. 4034 7535.


Udgivet

i

af