Besejling af Prøvestenskanal

I RØ går vi og tæller på knapper om hvorvidt vi helt skal forbyde besejling af Prøvestenskanal eller ej.

Hvorfor? Vi havde en båd igennem forleden hvor det var lavvande, og de kunne berette om sten, stolper, rørstumper og meget andet der lå på / stak opad bunden, og dermed gjorde det til en risikabel rotur.

Indtil vi har truffet den endelige beslutning, så gælder det, at det ikke er tilladt at gå gennem ”Røret” hvis man kan se toppen af den sten, der ligger skråt til venstre (set fra syd) for røret.

Hvis man er i tvivl om vanddybden vil det være en god ide, at man altid ror øst om Prøvestenen, og dropper Prøvestenskanalen helt.

Husk, at ror man gennem røret er det en langtur, så der skal være langtursstyrmænd i alle både.


Udgivet

i

af