Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Generalforsamling tirsdag 22. februar kl. 19.00

Hermed indkaldes til generalforsamling i Roklubben Øresund med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens love, i henhold til udsendte. (Læs for slag her)
7. Valg:
a. Bestyrelse i henhold til lovene – Næstformand, kasserer og husforvalter er på valg.
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

For at være stemmeberettiget skal kontingentet for januar og februar være indbetalt.

Generalforsamlingen afholdes under hensyntagen til de på tidspunktet gældende corona-regler.

BEMÆRK: Da dagens program er ret så omfattende, serverer Kurt sin verdensberømte generalforsamlingssuppe allerede klokken 18:30.

Bestyrelsen


Udgivet

i

af