Badeområde ved Amager Strandpark – “bløde trafikanter”

sol og sommer over danmark

På generalforsamling 25.5.21 blev der informeret om, at bøjerne, der markerer badezonen ud for Amager Strandparks østlige kyst, er flyttet længere ud, end den afstand vi normalt ror langs kysten. De ligger nu i lige linje fra indsejlingen til Lagunen ud til Havheksen og derfra lige nordpå til Helgoland.

Livredderne har oplevet et stigende antal krænkelser af badezonen, hvor fartøjer sejler ind blandt de badende. Bøjerne var drevet ind, og derfor har bøjerne fået nye ankre og er flyttet ud, hvor de skal ligge.

Heldigvis står der i Amager Strandparks udviklingsplan:

”Sejlads er ikke tilladt indenfor den bøjemarkerede badezone i perioden 1. maj til 31. august. Forbudet gælder ikke fartøjer som kajakker, vandcykler og lignende ”bløde trafikanter”, livredderfartøjer samt fartøjer med særlig tilladelse”.

 


Udgivet

i

af