Generalforsamling tirsdag 25.5.21 kl. 20.00

Bestyrelsen

 Foto af bestyrelsen 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i Roklubben Øresund med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
    Bestyrelsen foreslår etablering af familieroning i 2022 for en genstart af Roklubben Øresund.
7. Valg:
a. Bestyrelse i henhold til lovene
Formand, rochef og materielforvalter er på valg. Formanden modtager ikke genvalg.
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

For at være stemmeberettiget skal kontingentet for 2. kvartal være indbetalt.

Af hensyn til Covid-19 smittefaren opfordres alle til at lade sig Corona teste inden generalforsamlingen, hvis man altså ikke har Coronapas. Og bær mundbind, når I ikke sidder ned.

Der serveres sandwich under bestyrelsens beretning, for at gøre generalforsamlingen så kort som muligt.

Bestyrelsen


Udgivet

i

af