Corona opdatering mht. aktiviteter

frivillig 1

Generalforsamling

Generalforsamlingen udsættes, indtil Corona krisen har normaliseret sig – formodentlig en gang i april.

Indkaldelse med regnskab og budget bliver udsendt med 3 ugers varsel iflg. lovene.

Klabautermandsfrokost

Den planlagte Klabautermandsfrokost med Dragør Roklub 6.2.21 er aflyst pga. Corona forsamlingsforbuddet.

Vinterroning

Vinterroning kan kun dyrkes af max. 5 personer samtidig. Man møder omklædt, og opholder sig kun i bådhallen. DFfR opfordrer til, at deres bæres mundbind og handsker, når materiel håndteres på land. Vinterroningstilladelse søges hos rochefen.

Standerhejsning

Der er ikke bestemt nogen dato for standerhejsning med båddåb, men sommer rosæsonen starter 28. marts. Hvordan den daglige roning skal forløbe, afhænger af forsamlingsforbuddet.


Udgivet

i

af