Seks roere deltager på Lokalstyrmandskursus her i marts: Berit, Rikke, Sanne, Sussi, Carsten og Lars. Her foto fra Tovværkslære.

Som en naturlig del af at være styrmand og have ansvaret for mandskab og båd også i en nødsituation, f.eks. kæntring, deltager kursisterne også i redningsøvelserne i Korsvejens svømmehal. Næste mulighed for at aflægge 300 m svømmeprøve, iføre sig redningsvest i vandet og svømme mellem to årer er fredag den 17. marts kl. 18.00.

 20170302 211923

På generalforsamlingen 28.2.2017 blev Kurt Holm valgt til ny rochef, og Stig Riiber blev valgt til suppleant. Generalforsamlingen godkendte at genvælge Hanne Vinther som formand for ét år, selvom lovene siger, at en formand max. kan sidde 6 år i træk, og Hanne kører nu på 7. år. Så ny formand skal findes inden næste års generalforsamling.

Lovændringsforslagene blev vedtaget med mindre ændringer. Se lovene her på hjemmesiden.

Bestyrelsens beretning og kort referat fra generalforsamlingen kan læses i kommende udgave af Stroken.

Breaking news!

Forårsrengøringen er flyttet til lørdag den 18. marts kl. 09.00 til 14.00.

Kom og giv et nap med. Tilmelding på opslagstavlen, så vi ved, hvor mange der kommer til morgenmaden.

Roreglementet er revideret bl.a. med regler angående roning i vores nye båd til havroning: coastal båden.

Se her på siden under "Om klubben".

Coastal

Øresunds Ældreroere stod for en fin kilometerjæger afslutning 27. januar. Årets emne var "med kors, bånd og stjerner på". Alle var mødt op med alle de æresbevisninger, de har modtaget. Hvem er ikke misundelig på min falske Sved-På-Panden roning medalje?

Kurt og Vilhelm indkrævede kilometergælden, og alle gav "drikkepenge", så der blev råd til mad og drikke ad libitum.

Tak til kokkene, som fik sved på panden, da komfuret nægtede at varme hovedretten. Heldigvis har vi en gas grill, som hurtigt klarede varmegraderne.

Der er nu installeret nyt komfur.

kmi284852689446861060. szw480h1280