Lørdag den 25. marts hejser vi standeren for sommer rosæsonen. Programmet er:

Kl. 14.00 Standerhejsning og dåb af coastal båd

Kl. 14.30 Boblevand i klubstuen

Kl. 15.00 Coastal bådens jomfrutur samt almindelig roning

Kl. 18.00 Tapasmenu med 16 retter.

Tilmelding til spisning senest tirsdag 21. marts.

Hvis du vil hjælpe med arrangementet, så henvend dig til Irene Dahl.

Seks roere deltager på Lokalstyrmandskursus her i marts: Berit, Rikke, Sanne, Sussi, Carsten og Lars. Her foto fra Tovværkslære.

Som en naturlig del af at være styrmand og have ansvaret for mandskab og båd også i en nødsituation, f.eks. kæntring, deltager kursisterne også i redningsøvelserne i Korsvejens svømmehal. Næste mulighed for at aflægge 300 m svømmeprøve, iføre sig redningsvest i vandet og svømme mellem to årer er fredag den 17. marts kl. 18.00.

 20170302 211923

Roreglementet er revideret bl.a. med regler angående roning i vores nye båd til havroning: coastal båden.

Se her på siden under "Om klubben".

Coastal

På generalforsamlingen 28.2.2017 blev Kurt Holm valgt til ny rochef, og Stig Riiber blev valgt til suppleant. Generalforsamlingen godkendte at genvælge Hanne Vinther som formand for ét år, selvom lovene siger, at en formand max. kan sidde 6 år i træk, og Hanne kører nu på 7. år. Så ny formand skal findes inden næste års generalforsamling.

Lovændringsforslagene blev vedtaget med mindre ændringer. Se lovene her på hjemmesiden.

Bestyrelsens beretning og kort referat fra generalforsamlingen kan læses i kommende udgave af Stroken.

Breaking news!

Forårsrengøringen er flyttet til lørdag den 18. marts kl. 09.00 til 14.00.

Kom og giv et nap med. Tilmelding på opslagstavlen, så vi ved, hvor mange der kommer til morgenmaden.