Bliv en bedre styrmand!

Den 13. marts kl. 20.00-21.00 har bestyrelsen et indlæg om roreglement, søulykke, erstatningspligt, ansvarsforsikring, bådforsikring, brug af bådlift, søvejsregler. Vi prøver at besvare alle spørgsmål, så vi alle kan blive dygtigere styrmænd.

Nu er det her!

Få overblik over året 2017 i dansk roning.
Årshæftet 2017 er klar! Link til DFfRs årshæfte 2017

Årshæftet er magasinet, hvor hovedbestyrelsen samt alle udvalgsformænd ser tilbage på året der er gået og fremhæver de ting, der har været vigtige i det forgangne år.

 

i284852689461330767. szw1280h1280

 Foto: Mogens Voigts

 

Fredag den 26. januar havde festudvalget i Øresunds Ældreroere sørget for en fin fest i Kilometerjægerklubben, hvor kilometergælden blev afregnet.

Målet med Kilometerjægerklubben er at styrke ro-aktiviteten. Ved sæsonens start sætter man sig et højt mål for, hvor mange kilometer man vil ro, og så gælder det om at komme på vandet - og gerne lokke andre rokammerater med, så målet nås.

Vi vil gerne have flere roere med på spøjen. Derfor har vi ændret på tilmeldingsfristen fra 1. maj til 1. juni. Årets nye roere får frist helt indtil 1. juli til at melde sig til kilometer-jagten/-festen.

Du betaler et grundbeløb på 75 kr. for at være med, og 1 kr. for hver kilometer du ikke rammer plet - dog max. 250 kr. Pengene går til en fest ad libitum sidste fredag i januar.

Tilmeldingsliste opslås på tavlen til standerhejsning den 24. marts.

Se de detaljerede regler for Kilometerjægerklubben her på siden under "Om klubben".

Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag

7. Valg:

a. Bestyrelse i henhold til lovene. Næstformand og kasserer er på valg; begge modtager genvalg. Formanden er også på valg, da den nuværende formand, Hanne Vinther, på sidste generalforsamling kun lod sig genvælge for ét år. Såfremt der ikke kommer andre emner til formandsvalg, er Hanne villig til genvalg for yderligere ét år.

b. 2 suppleanter

c. 2 revisorer

d. 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 18. januar 2018
Roklubben Øresund
Birgitte Lundsteen
Næstformand, sekretær

20170212 094920

Lars Kayser skriver på Roklubben Øresunds Facebook side 5. november:

VINTER 8 GP TRÆNINGEN ER STARTET.
Kom ned...kom med...BLIV STÆRK
AC/DC aka Carsten Larsen guider os igennem 1 times træning med sved på panden garanti, der efter gode squat øvelser med Kayser og udstræk med Rikke Malene Hansen
SAMMEN BLIVER VI STÆRKERE.
1.runde i 8GP vil blive afholdt søndag 12/11 og Tirsdag 14/11...Ja vi laver to hold, så DU kan også være med

Så er 4GP sæsonen i gang. Vi skal bruge et par ekstra roere på holdet.

4GP er en god anledning til at vedligeholde sin form hen over vinteren i ro ergometeret. Læs mere om 4GP på www.8GP.dk.

Runde 1 : 2x (4 x 500m) inden 15. november

Lars og Rikke er fast inventar sammen med undertegnede. Vi må gerne være f.eks 6-7 personer på holdet henover sæsonen.

Jeg foreslår, at vi ror tirsdage kl. 1800-1900 eller lørdag/søndag kl. 0900-1000.

Hvis du er interesseret så kontakt Lars, Rikke eller Carsten

De 5 runder er ikke så hårde som de lyder.

Skrevet af Carsten Bekker på Facebook.