Nu er det her!

Få overblik over året 2017 i dansk roning.
Årshæftet 2017 er klar! Link til DFfRs årshæfte 2017

Årshæftet er magasinet, hvor hovedbestyrelsen samt alle udvalgsformænd ser tilbage på året der er gået og fremhæver de ting, der har været vigtige i det forgangne år.

 

Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag

7. Valg:

a. Bestyrelse i henhold til lovene. Næstformand og kasserer er på valg; begge modtager genvalg. Formanden er også på valg, da den nuværende formand, Hanne Vinther, på sidste generalforsamling kun lod sig genvælge for ét år. Såfremt der ikke kommer andre emner til formandsvalg, er Hanne villig til genvalg for yderligere ét år.

b. 2 suppleanter

c. 2 revisorer

d. 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 18. januar 2018
Roklubben Øresund
Birgitte Lundsteen
Næstformand, sekretær

Her lidt fotos fra den hyggelige julefrokost i Roklubben Øresund tirsdag 12.12.
 
Tirsdag 19.12 er der rester af sild og ost fra julefrokosten samt gløgg og æbleskiver.
Husk seneste tilmelding til nytårskur er tirsdag 19.12.
 
20171212 215813
20171212 19122220171212 19123420171212 192807

i284852689461330767. szw1280h1280

 Foto: Mogens Voigts

 

Fredag den 26. januar havde festudvalget i Øresunds Ældreroere sørget for en fin fest i Kilometerjægerklubben, hvor kilometergælden blev afregnet.

Målet med Kilometerjægerklubben er at styrke ro-aktiviteten. Ved sæsonens start sætter man sig et højt mål for, hvor mange kilometer man vil ro, og så gælder det om at komme på vandet - og gerne lokke andre rokammerater med, så målet nås.

Vi vil gerne have flere roere med på spøjen. Derfor har vi ændret på tilmeldingsfristen fra 1. maj til 1. juni. Årets nye roere får frist helt indtil 1. juli til at melde sig til kilometer-jagten/-festen.

Du betaler et grundbeløb på 75 kr. for at være med, og 1 kr. for hver kilometer du ikke rammer plet - dog max. 250 kr. Pengene går til en fest ad libitum sidste fredag i januar.

Tilmeldingsliste opslås på tavlen til standerhejsning den 24. marts.

Se de detaljerede regler for Kilometerjægerklubben her på siden under "Om klubben".

IMG 5608

Birgit Østergaard tog standeren ned, assisteret af Carsten Bekker.

25. november kl. 15.00 Klabautermandsfrokost med Dragør Roklub. Husk at tilmelde dig senest 21.11.

09. december kl. 10.00 Juleroning

12. december kl. 19.00 Julefrokost

31. december kl. 13.00 Nytårskur

16. januar kl. 20.00 Tirsdagsspecial: Mini styrmandskursus

26. januar kl. 18.00 Kilometerjægerfest. Emne 1940-1950.