Hold øje med opslagstavlen for tilmelding til disse ture:

31.5.19 Kr. Himmelfartstur til Struckmannsparken/Skodsborg fra Svanemøllen (tilmelding 28.5.19)

02.6.19 Madpakketur fra Rokl. Øresund. Saltholm Rundt (tilmelding 28.5.19)

09.6.19 Roning pinsemorgen kl. 03.00 fra Rokl. SAS. Se pinsesolen stå op. (tilmelding 6.6.19)

11.6.19 Lagkageroning fra Gefion/Svanemøllen (tilmelding 28.5.19)

21.6.19 Roning og Grill fra Københavns Roklub (mere information senere)

 

PS: Havnens Dag 25.5.19 er aflyst for Kastrup Havns vedkommende

 

Se sportsroning videoerne på www.roning.dk. Kerneydelser/Værktøjer Sportsroning 

Tag et program med ud næste gang, du skal ud at ro. Programmerne er laminerede og hænger ved indskrivningspulten ved siden af kadancemåleren. 

Regnskab ligger i klubben.

Du kan også få en digital version tilsendt ved henvendelse pr. mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vi ses til generalforsamlingen.

Lørdag den 13. april 2019

I 2018 modtog Roklubben Øresund et legat på 6.000 kr. fra Tårnby Bladet i anledning af lokalavisens 25 års jubilæum. Legatet skal bruges til et projekt, der har et element af information og ny viden.

Derfor aflægger vi besøg på Greisdalens Inriggerværft ved Vejle, og ser hvordan en inrigger i træ bliver til. Vi besøger også et andet værft, og ser hvordan processen er med fiber.

Vi regner med at køre i egne biler (5 personer i hver) med en lille frokost undervejs.

Skriv dig på tilmeldingslisten senest til standerhejsningen 30. marts, hvis du vil med.

26062015

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg:
a. Bestyrelse i henhold til lovene. Formand, rochef og materielforvalter er på valg.
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 5. febuar 2019
Roklubben Øresund
Hanne Vinther, formand