Se sportsroning videoerne på www.roning.dk. Kerneydelser/Værktøjer Sportsroning 

Tag et program med ud næste gang, du skal ud at ro. Programmerne er laminerede og hænger ved indskrivningspulten ved siden af kadancemåleren.