Januars arrangementer:

Klabautermand

Lørdag 19. januar kl. 15.00 - Klabautermandsfrokost

Afholdes i Dragør Roklub. Hver medtager en ret til frokostbordet. Tilmelding på opslagstavlen senest 15.1. Kirsten Bendiksen koordinerer retterne.

 

Tirsdag 15. januar kl. 17.30 - Gymnastik

Har du svært ved at skifte i båden? Er du for stivbenet? Har du svært ved at holde balancen? Så vær med når Anne Marie og Kirsten starter gymnastik hver tirsdag indtil standerhejsningen. Vi starter med opvarmning i bådehallen med sjipning. Derefter er der 30 minutters fælles gymnastik i klubstuen baseret på DFfRs træningsprogram Øvelser for 60+ og stærk ryg. https://roning.dk/kerneydelser/vaerktoejer/60traening/. Medbring liggeunderlag og sjippetov.

 

Tirsdag 22. januar  kl. 20.00 - Tirsdagsspecial

Førstehjælp i en robåd? Vi lægger op til dialog om, hvordan man kan forholde sig til førstehjælp i en robåd. Hvad vil du gøre, hvis én i båden får et hjertestop? Er mobiltelefonen falsk tryghed? Vi har ingen færdige løsninger, men vi mener, det er en god idé at få talt om tingene for at være bedre forberedt på evt. søulykke. Tilmelding på opslagstavlen 15.1 af hensyn til Tuttens madlavning.

 

Fredag 25. januar kl. 18.00 - Kilometerjægerfest

Fest for kilometerjægerne i Øresunds Ældreroere og Roklubben Øresund. Vi regner med at se alle kilometerjægere, med mindre du framelder dig på opslagstavlen. Mere information om arrangementet senere.