IMG 0184

Vi mangler 76.000 kr. til en ny båd

Roklubben Øresund har bestilt beddingsplads til en træbåd på Greisdalens Bådværft til levering til vores 90 års jubilæum i 2020. Alt afhængig af, hvor mange penge vi kan nå at skaffe, inden kølen skal lægges, bliver der tale om en 4-åres til 250.000 kr. eller en 2-åres til 200.000 kr. Vi mangler altså 76.000 kr. i at kunne bestille en 4-åres, så alle pengegaver er velkomne.

”Talking to me?” Ja, dig! Giv en skattefri pengegave til Roklubben Øresund allerede i år!

Dansk Forening for Rosport har en gavegiro-ordning, hvor privatpersoner og virksomheder kan donere et beløb til Dansk Forening for Rosport.

Hvis du anfører dit personnummer i donationen, indberetter DFfR dette til SKAT, og beløbet vil automatisk fremgå på din elektroniske selvangivelse fra SKAT.

Pengegaven kan doneres til en bestemt klub.

Donationen er som udgangspunkt anonym og givet til Dansk Forening for Rosport. Ønsker man at donere penge til almenvelgørende formål i en bestemt klub, kan man anføre sit ønske.

Donationen via bankoverførsel:
Reg. nr. 4180
Kontonr. 1552198
med oplysning om navn, adresse, personnummer, og ønske om at ”Roklubben Øresund” skal modtage donationen.

Der er ingen bagatelgrænse for pengegaven.

Betingelser
For at en donation kan blive fradragsberettiget for giveren, skal giveren oplyse CPR-nr. og adresse ved donationen. Donationer kan gives anonymt.

Virksomheder også kan donere et beløb – de skal oplyse deres cvr nummer.

Beløbet, som en donor donerer, må ikke være betaling for opnåelsen af en rettighed. Eksempelvis betaling af kontingent, bådleje eller deltagelse i arrangementer.

Hvornår bliver pengene udbetalt?
Klubber, der bliver betænkt i 2018, modtager midlerne primo februar 2019.
Hvis en person donerer pengene ad flere omgange, så tæller det kun for en donation pr. cpr-nummer.