Ændring af vending ved Langebro for både inriggere og coastal

På grund af bygningen af den nye cykelbro lige ved siden af Langebro, har havnefogeden sagt nej til at vi vender om Langebros østlige bropille, som vi plejer. Derfor er det blevet besluttet at vi udlægger en ny vendebøje lige før Havnebadet, som både inriggere og coastalbåde skal benytte som vending i Nord. Bøjen kommer til at ligge på relativt dybt vand, og kan derfor bevæge sig meget i forhold til strøm og vind. Banen afkortes således med 600 meter.

Læs mere på Sved-På-Panden roning www.sppkbh.dk også om den ny "Rising Star" konkurrence, som afløser "Forbedringskonkurrencen".

spp 2017