Seks roere deltager på Lokalstyrmandskursus her i marts: Berit, Rikke, Sanne, Sussi, Carsten og Lars. Her foto fra Tovværkslære.

Som en naturlig del af at være styrmand og have ansvaret for mandskab og båd også i en nødsituation, f.eks. kæntring, deltager kursisterne også i redningsøvelserne i Korsvejens svømmehal. Næste mulighed for at aflægge 300 m svømmeprøve, iføre sig redningsvest i vandet og svømme mellem to årer er fredag den 17. marts kl. 18.00.

 20170302 211923