På generalforsamlingen 28.2.2017 blev Kurt Holm valgt til ny rochef, og Stig Riiber blev valgt til suppleant. Generalforsamlingen godkendte at genvælge Hanne Vinther som formand for ét år, selvom lovene siger, at en formand max. kan sidde 6 år i træk, og Hanne kører nu på 7. år. Så ny formand skal findes inden næste års generalforsamling.

Lovændringsforslagene blev vedtaget med mindre ændringer. Se lovene her på hjemmesiden.

Bestyrelsens beretning og kort referat fra generalforsamlingen kan læses i kommende udgave af Stroken.