Lørdag 2. april var der standerhejsning.

To 50 års jubilarer Helge Møller Jensen og Ole Berg hejste standeren, og dermed var rosæsonen startet.

5 både var på vandet, og holdene blev for første gang indskrevet digitalt i roprotokollen.

Husk ny rotid tirsdag og torsdag er kl. 17.30.

201606

201602201608